Profesinis mokymas Lietuvoje

Profesinis mokymas

ieško, kur užsidirbti pinigų

Profesinis mokymas 1. Profesinio mokymo paskirtis — padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje.

profesinis mokymas

Profesinis mokymas gali būti pirminis ir tęstinis. Pirminis profesinis mokymas yra formalusis, visuotinis ir skirtas įgyti pirmąją kvalifikaciją.

Mokomasis filmas „Suaugusiųjų neformalusis profesinis mokymas"

Jis teikiamas mokiniams, įgijusiems pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, jis gali būti teikiamas kartu su viduriniu ugdymu. Pirminis profesinis mokymas gali būti teikiamas ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems ne jaunesniems kaip 14 metų mokiniams.

nuolatinės pajamos iš interneto

Mokiniui, neįgijusiam pagrindinio išsilavinimo, sudaromos sąlygos tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą. Atskirais atvejais, profesinis mokymas švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąraše, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jis gali būti teikiamas neturint reikiamo išsilavinimo.

Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmeniui, profesinis mokymas pirmąją kvalifikaciją arba aukštojo mokslo kvalifikaciją.

profesinis mokymas

Jis skirtas tobulinti turimą pirmąją kvalifikaciją ar įgyti kitą kvalifikaciją arba įgyti profesinį standartą atitinkančias kompetencijas, siekiant įgyti kitą kvalifikaciją arba jos dalį. Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą.

profesinis mokymas

Atitinkamo lygio kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą ir arba nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą. Profesinį mokymą nustato Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas toliau — Profesinio mokymo įstatymas. Pagal pirminio profesinio mokymo programą mokomam mokiniui profesinis mokymas jo tėvams globėjams, rūpintojams koordinuotai teikiamos švietimo pagalba, socialinės profesinis mokymas sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Lietuvos Profesinis mokymas švietimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

japoniškų žvakidžių derinių analizė dvejetainiams variantams