Džiūstanti širdis

Wte etikečių parinktys. Neįprastos ir naudingos namų savybės, neįprastos dovanos - nuotrauka

Pesumasin Kasutusjuhend

Kui neid juhiseid ei järgita, muutuvad mis tahes garantiid kehtetuks. Elektrilised osad kuumenevad üle, sest õhk papildomų uždarbių internetu saa seadme alt läbi liikuda.

See võib põhjustada probleeme toote töös. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud protseduuridest. Vastasel juhul võib vesi lekkida. Muidu võib kuum vesi välja voolata ja tekitada põletushaavu.

Washing Machine User s Manual

Ukse saab avada mõni minut pärast pesutsükli lõppu. Pesumasina ukse jõuga avamisel võivad uks ja lukustusmehhanism kahjustuda. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud teha seadme puhastus- ja hooldustöid, välja arvatud kellegi järelevalve all.

wte etikečių parinktys

Bērniem, kas ir jaunāki par 3 gadiem, ir jāliedz piekļuve, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti. Hoidke pakkematerjale kindlas kohas väljaspool laste käeulatust.

Jälgige, et lapsed ei oleks töötava seadme läheduses. Ärge laske neil seadmega wte etikečių parinktys. Kasutage lapselukku, et lapsed ei saaks seadet kasutada.

Elektrilöögi oht! Kui soovite programmi tühistada, vt jaotist "Programmi tühistamine". Maandussüsteemi peab kindlasti paigaldama kvalifitseeritud elektrik.

wte etikečių parinktys

Meie firma ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida toote kasutamisel maanduseta isegi kui see on kohalike eeskirjadega lubatud. Ärge haarake toitejuhtmest, et eemaldada seadme pistik toitepesast, vaid eemaldage see alati nii, et hoiate ühe käega pesast ja tõmbate teise käega pistikust. Seetõttu tuleb eriti lapsi töötava pesumasina uksest eemal hoida, et nad ei saaks seda katsuda. Seadmel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete WEEE liigitustähis.

Toode on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mis on taaskasutatavad wte etikečių parinktys sobivad ringlussevõtmiseks.

Ärge visake kasutuks muutunud seadet tavalise wte etikečių parinktys ega muude jäätmete hulka. Toimetage see vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuga.

Kogumispunktide kohta saate teavet kohalikust omavalitsusest.

  • Mosógép Használati útmutató - PDF Free Download
  • Uždirbk bitcoinus be android
  • Malonūs dalykai kasdieniame gyvenime: kaip savarankiškai paversti virtuvės interjerą Originalūs ir naudingi dalykai daro virtuvę patogia ir funkcionalia vieta, interjerui pridedant interjerą ir elegantišką.
  • Programa skirta skalbti medvilninius audinius.
  • Washing Machine User s Manual - PDF Free Download

See ei sisalda direktiivis sätestatud kahjulikke ega keelatud materjale. Ärge visake pakkematerjale tavalise olmeprügi või muude jäätmete hulka.

Viige need kohaliku omavalitsuse pakendijäätmete kogumispunkti. See ei sobi kommertskasutuseks ja seda ei tohi kasutada muuks kui ettenähtud otstarbeks. Seadet võib kasutada ainult vastava märgistusega pesu pesemiseks ja loputamiseks. Tootja loobub igasugusest vastutusest seoses ebaõige kasutamise ja transpordiga. Toote eluiga wte etikečių parinktys 10 aastat. Selle aja jooksul on saadaval originaalvaruosad, mis tagavad seadme nõuetekohase töö.

Mosógép Használati útmutató

Seadme tegelik energiatarbimine sõltub selle kasutusviisist. Seadme tegelik veetarbimine sõltub selle kasutusviisist.

Kõnealused programmid sobivad tavapäraselt määrdunud puuvillase pesu puhastamiseks ning on energia- ja veetarbimise seisukohast kõige tõhusamad.

Kvaliteedi täiustamise eesmärgil võidakse seadme tehnilisi näitajaid muuta. Paigalduskoha ning elektri- vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.

Toote kohaleasetamisel pärast paigaldamist või puhastamist vältige vee sisse- ja väljalaskevoolikute ning toitejuhtme kokkusurumist, muljumist ja väänamist.

  • Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása garanciavesztést von maga után.
  • Bitcoins kas tai per manekenai atsiliepimai
  • Skalbimo mašina | Beko WTE BS | namopi
  • Pesumasin Kasutusjuhend - PDF Free Download
  • Paskutinė karta - jau šeštoji.

Veenduge, et toote paigaldab ja ühendab elektrisüsteemiga volitatud hooldustehnik. Enne paigaldamist vaadake, et tootel ei oleks defekte.

pavojingi variantai

Defektide esinemisel ärge laske toodet paigaldada. Kahjustatud toode võib kujutada ohtu Sobiv paigalduskoht Paigaldage seade kõvale ja tasasele põrandale. Ärge asetage seda pikkade narmastega vaibale vms pinnale.

All kinds of warranties shall be invalid if these instructions are not observed. Electrical parts will get overheated since air cannot circulate from under the device. This will cause problems with your product. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

Pesumasina ja kuivati kogukaal koos pesu ja veega ja üksteise peale asetatuna on kg. Asetage toode piisava kandevõimega kindlale ja ühetasasele põrandale!

Ärge jätke toitejuhet seadme alla. Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur langeb alla 0 º. Vibratsiooni ja müra vähendamiseks on soovitatav jätta masina külgedele vaba ruumi. Astmelise põranda korral ärge paigutage seadet astme servale või platvormile. Ärge wte etikečių parinktys pesumasinale ega kasutage pesumasina peal soojusallikaid nagu kuumusplaadid, triikrauad, ahjud jne Pakkematerjalide eemaldamine Pakkematerjalide eemaldamiseks kallutage seadet tahapoole. Eemaldage pakkematerjalid, tõmmates lindist.

Wte etikečių parinktys tehke seda toimingut üksi Transpordifiksaatorite eemaldamine 1. Keerake kõik poldid asjakohase võtmega lahti, kuni neid saab lõdvalt keerata.

Jeigu nesivadovausite šiais nurodymais, gali nebegalioti jokia garantija. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo gaminiu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs. Niekada neleiskite artyn jaunesnių nei 3 metų amžiaus vaikų, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

Ettevaatlikult transpordipolte keerates eemaldage need masina küljest. Paigaldage tagaküljel paiknevatesse avadesse plastkatted, mille leiate kasutusjuhendi kotist. Eemaldage transpordipoldid enne pesumasina kasutamist! Muidu saab toode kahjustada. Hoidke transpordipolte kindlas kohas teil võib neid tulevikus pesumasina transportimisel vaja minna. Paigaldage transpordipoldid nende eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta! Toote tööks vajalik veesurve on 1 10 baari 0,1 1 MPa.

Пральна машина Посібник користувача WMY MB3 WMY PTMB3 BG LT номер документа= _BG / (13:58)

Et masin töötaks tõrgeteta, peab täiesti avatud kraanist kiek pinigų galite uždirbti minuti jooksul välja voolama liitrit vett. Kui veesurve on suurem, paigaldage reduktsioonklapp. Ühe sisselaskeavaga mudeleid ei tohi ühendada kuumaveetoruga. Sellisel juhul võib pesu kahjustada saada või seade töö katkestada ja kaitserežiimile lülituda. Ärge kasutage uut seadet vanade või kasutatud sisselaskevoolikutega.

Need võivad põhjustada pesu määrdumist.

Юмор! Юмор!! Юмор!!! Новогодний выпуск от 29.12.18

Keerake vooliku mutrid käega kinni. Ärge kunagi kasutage mutrite kinnikeeramiseks mutrivõtit. Pärast vooliku ühendamist kontrollige, kas ühenduskohad lekivad, keerates kraanid täielikult lahti.

Lekete korral keerake kraan kinni ja eemaldage mutter. Pärast tihendi kontrollimist keerake mutter korralikult kinni. Veelekete ja nendest põhjustatud kahjustuste vältimiseks veenduge, et seadme mittekasutamisel on kraanid kinni keeratud Tühjendusvooliku ühendamine äravoolutoruga Ühendage tühjendusvoolik otse äravoolutoru, kloseti või vanniga.

wte etikečių parinktys žaidimų brokeris

Kui voolik vee väljalaskmise ajal lahti tuleb, tekib pesuruumis uputus. Kuuma pesuveega kõrvetada saamise oht! Et vältida selliseid olukordi ja veenduda, et masina vee sissevõtmine ja väljalaskmine toimub probleemideta, kinnitage tühjendusvoolik korralikult.

Kui tühjendusvoolik paigaldada põrandale või põranda lähedale kõrgus põrandast alla 40 cm järsu tõusunurgaga, siis on vee äravool raskendatud ja pesu võib jääda liiga märjaks.