Teisės aktų projektai - Teisinė informacija - Lietuvos Advokatūra

Akyu variantas

Turinys

  akyu variantas

  Šio komunikato tikslas — paskatinti plataus masto diskusijas Sąjungoje dėl to, kaip galima spręsti problemas, susijusias su pagrindiniais identifikuotais cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąveikos akyu variantas. Komunikato išeities taškas yra tai, kad perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui gali trukdyti atliekose esančios tam tikros cheminės medžiagos.

  akyu variantas

  Jame nagrinėjamos keturios pagrindinės nustatytos problemos, kylančios, kai tuo pačiu metu taikomi chemines medžiagas, produktus ir atliekas reglamentuojantys teisės aktai, ir kliūtys, kurias tos problemos kelia žiedinės ekonomikos plėtrai. Šios problemos: informacijos apie susirūpinimą keliančias medžiagas, esančias produktuose ir atliekose, neišsamumas, perdirbtose medžiagose esančios susirūpinimą keliančios medžiagos, neaiškumai, kaip medžiagos galėtų būti nebelaikomos atliekomis, ir sunkumai taikant ES akyu variantas klasifikavimo metodiką, kurie turi poveikio medžiagų perdirbamumui antrinės žaliavos.

  Bylos 5 straipsnis. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimas teisėkūrai 1.

  Komunikatu siekiama skatinti diskusijas apie tai, kaip spręsti šias problemas. Kadangi akivaizdžiai reikia imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su tokiomis problemomis, kylančiomis dėl šio sąlyčio: — Kokia yra Tarybos akyu variantas dėl iškeltų klausimų ir Akyu variantas pateiktų politinių variantų, susijusių su keturiais pagrindiniais probleminiais cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio taškais?

  nepastovumo rinkos indeksas

  Klausimo akyu variantas kalba:  EN.