Strategija ir orientaciniai rodikliai

Turinys

  XIIIPkurioje, atsižvelgiant į šių dienų realijas, nustatyti šalies demografijos, migracijos ir integracijos politikos raidos tikslai, kryptys ir siektini rodikliai — m. Šiuo metu nėra priimto vieno planavimo dokumento, kuriame būtų apibrėžta ilgalaikė demografijos, migracijos ir integracijos politikos raidos strategija valstybės mastu.

  Strategijos parengimą paskatino sudėtinga šalies demografinė situacija — gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai, vaikų skaičiaus mažėjimas ir vyresnio amžiaus asmenų daugėjimas.

  uždirbti ir uždirbti daug pinigų

  Tokią situaciją lemia aukšta migracija ir mažas gimstamumas, neužtikrinantis kartų kaitos. Strategijos pagrindinis tikslas — užtikrinti teigiamą strategija ir orientaciniai rodikliai skaičiaus pokytį ir proporcingą gyventojų amžiaus struktūrą, kuriant šeimai palankią aplinką, užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą, suteikiant galimybių vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę.

  Komitetas pasiūlė projekte numatyti, kad strategija ir orientaciniai rodikliai m.

  strategija ir orientaciniai rodikliai

  Vyriausybė patvirtintų Demografijos, migracijos ir integracijos politikos — m. Be to, komitetas siūlo Seimo nutarimo projekte įtvirtinti nuostatą, kad Vyriausybė kasmet savo teikiamoje metinėje ataskaitoje informuotų Seimą apie strategijos nuostatų įgyvendinimą ir pateiktų jos įgyvendinimo vertinimo rodiklių pasiekimo stebėsenos rezultatus.

  Rodomas puslapis 1 iš 11 You may also like

  brokerių bendradarbiavimas