Pasirinkimo iliuzija

Suteiktas pasirinkimas

Klebonui K. Grabauskui suteiktas monsinjoro titulas

Ar sudarant darbo sutartį galima laisvai pasirinkti, kurios valstybės teisę taikyti? Juditos Grigelytės Suteiktas pasirinkimas nuotr. Darbo sutartis vis dažniau pasirašo darbdaviai egzotiškų variantų pavyzdžiai darbuotojai, kurie susiję su skirtingomis valstybėmis, todėl neretai kyla klausimų, ar darbo sutarties šalys gali laisvai pasirinkti, kurios valstybės teisę taikyti, ir ar būtina, kad tarp sutarties ir valstybės, kurios teisę pasirinko, būtų koks nors ryšys.

Nuorodos kopijavimas

Pasirinkti galima, bet tai negali atimti iš darbuotojo apsaugos, kuri būtų taikoma nepasirinkus. Lietuva, ir daugelis kitų Europos šalių, suteikia teisę darbuotojui ir darbdaviui patiems laisvai suteiktas pasirinkimas darbo sutarčiai taikytiną teisę, nepriklausomai nuo to, kad sutartiniai santykiai susiję tik su viena valstybe ar kad valstybė, kurios teisę pasirinko darbo sutarties šalys, neturi jokio ryšio su darbo sutartimi.

Darbo sutartims, sudarytoms po m.

didelių brokerių reitingas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš naujausių bylų konstatavo, kad, suteiktas pasirinkimas nuo to, kad darbo sutarties šalys pasirinko taikyti Latvijos Respublikos teisę, turi būti vertinama, ar suteiktas pasirinkimas pasirinkimas Lietuvos teisės normos nesuteikia darbuotojui didesnės apsaugos darbo sutarties nutraukimo išbandymo laikotarpiu atveju, o jei taip — taikyti būtent šias suteiktas pasirinkimas darbuotojo apsaugą nustatančias Lietuvos teisės normas.

Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pasirinkimas dėl darbo santykiams taikytinos teisės negali atimti iš darbuotojo apsaugos, kurią jam suteiktų teisė nesant šalių pasirinkimo. Taigi, nors ir atrodytų, kad taisyklės yra pakankamai aiškios ir nuoseklios ir jokių klausimų dėl taikytinos teisės darbo santykiams negali kilti, būtina iš anksto įsivertinti, ar imperatyvios tam tikros šalies normos nesuteikia darbuotojui didesnės apsaugos, o jei taip — taikyti šias didesnę darbuotojo apsaugą nustatančias normas.

suteiktas pasirinkimas atpirkimo sandoriai su brokeriais

Nepasirinkus taikytinos teisės, vertinamos įvairios aplinkybės. Praktika rodo, kad ne visose darbo sutartyse, turinčiose užsienio tarptautinį elementą, yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad, pavyzdžiui, darbo sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, arkad nutraukiant darbo sutartį gali būti taikomos vienos valstybės teisė, o atliekant darbo funkcijas — kitos.

Dienos paslaugos — geras pasirinkimas Atnaujinta VLK Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius Viačeslavas Zaksas.

Kai suteiktas pasirinkimas darbo sutartyje šalių pasirinkimas nėra nurodytas, kilus ginčui vertinamas netiesioginis šalių pasirinkimas, kuris gali būti aiškiai parodytas sutarties sąlygomis ar nustatomas iš faktinių aplinkybių. Konstatuoti, kad darbo sutartyje vis dėlto buvo netiesiogiai pasirinkta tam tikros valstybės teisė, galima pagal įvairias aplinkybes.

Pavyzdžiui, šalys sudaro ne vieną tarpusavyje susijusį susitarimą ir viename iš jų numato, kokios valstybės suteiktas pasirinkimas bus taikoma; šalys susitaria dėl taikytinos jurisdikcijos; duoda nuorodas sutartyje į tam suteiktas pasirinkimas vienos valstybės teisės aktus ir pan.

Pateikiami duomenys apie lėtinių ligų gydymą, prevencinių ir skatinamųjų programų vykdymo efektyvumą, prie šeimos gydytojų prisirašiusių ir vienam specialistui aptarnauti tenkantis gyventojų skaičius. Skyrelis ,Mano įstaiga". Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu PSD pasirinkus šeimos medicinos centrą ar polikliniką ir šeimos suteiktas pasirinkimas, už suteiktas šeimos gydytojo paslaugas mokėti nereikia. Pasirinkti galima ir psichikos sveikatos centrą.

Nepaisant to, jeigu sudarant darbo sutartį nebuvo išreikšta valia dėl sutarčiai taikytinos suteiktas pasirinkimas, vien darbo sutarties suteiktas pasirinkimas, kad ginčai sprendžiami, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, nereiškia jog šalys visai suteiktas pasirinkimas ar bent jos daliai pasirinko taikytiną būtent Lietuvos Respublikos šalies teisę. Analogiška situacija yra ir dėl jurisdikcijos nustatymo.

kriptovaliutos piniginės įvertinimas

Jei sutartyje nurodoma, kad visi ginčai, kylantys tarp šalių, bus sprendžiami, pavyzdžiui, Kinijoje, tačiau nenurodoma, kad sutarčiai yra taikoma Kinijos teisė, tai dar nereikš, kad darbo sutarties šalys susitarė dėl Kinijos teisės aktų nuostatų taikymo.