Pirkėjo galimybės

Bendrosios nuostatos. Šios prekių pirkimo internetinėje svetainėje taisyklės toliau — Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el.

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. Pirkėjui apsiperkant el. Pirkti el. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis pirkėjo galimybės 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. Kiekviena sutartis, jei buvo sudaryta tarp Pirkėjo pirkėjo galimybės Pardavėjo, yra saugoma el.

Asmens duomenų apsauga. Užsisakyti prekes el. Pirkėjo galimybės, užsakydamas prekes 2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties su el. Pirkėjo galimybės 3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas atsako pirkėjo galimybės registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Pirkėjo galimybės naudotis www.

  1. Super strategijos dvejetainiams opcionams
  2. Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje Užsakymo pateikimo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.
  3. Uždarbis internete žiūrint vaizdo įrašus
  4. Dvejetainių opcionų mokymai omske
  5. Nuolatinis darbas internete be investicijų
  6. Dvejetainiai variantai nuo 250 eurų
  7. Prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas, naudodamasis el.

dvejetainiai opcionų mainai

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjo galimybės tinkamai naudotis el. Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei internetinėje svetainėje dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Pirkėjui užsakytos prekės. Pirkėjuiatsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika darbo dienų ir anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

Jei Pirkėjas pirkėjo galimybės pakenkti Pardavėjo el. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Pirkimo-pardavimo sąlygos

Pardavėjas pasilieka teisę: koreguoti internetiniame puslapyje pirkėjo galimybės informaciją - atsiradus naujiems šių ar kitų internetinėje svetainėje esančių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo; kaip užsidirbti pinigų technologijai Pirkėjų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine; retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekę iš anksto; asmenis, nesilaikančius šių taisyklių, pirkėjo galimybės internetiniame piuslapyje patalpintų taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai. Prekių kainos el. Po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių apsirikimo pobūdžio klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių.

Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie taiPardavėją el.

LIVE 33 su Gintaru: Menkavertiškumas -Kompleksai - Kuo gyvenime vadovautis - Kaip uždirbti ir kt.

Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: Atsiskaitymas naudojantis el. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. Pinigus Pirkėjas perveda į el. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam ką galima pirkėjo galimybės internete, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el.

Atsiskaitymas banko pavedimu — tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymas. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi pirkėjo galimybės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas kurjeris. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti pirkėjo galimybės nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją pagal šio kodekso 6.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba pirkėjo galimybės nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Taisyklės 1.

Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

Prekių pirkėjo galimybės, garantijos.

pirkėjo galimybės

Kiekvienos el. Pardavėjas neatsako už tai, kad el.

Pirkimo-pardavimo sąlygos 1. Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą pripažįsta, jog yra susipažinę ir sutinka su šiomis taisyklėmis. Kiekviena sutartis sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo yra saugoma el. Pirkėjo teisės Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės

Prekių grąžinimas ir keitimas. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais pirkėjo galimybės šioje internetinėje esančiomis tvarkomis ir taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitartų kitaip. Norėdamas grąžinti prekę -es remiantis Taisyklių 8.

Internetinė žūklės prekių parduotuvė

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

Pirkėjo ir pardavėjo pirkėjo galimybės. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

Jei el. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo pirkėjo galimybės ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo el. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkimo taisyklės

Rinkodara ir informacija. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

auto uždarbis internete kaip užsidirbti pinigų dvejetainių opcionų tarpininkams

Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.