Šiaulių bankas išmokės dividendus, priimtas sprendimas dėl savų akcijų - Šiaulių bankas

Akcijų supirkimo galimybė

Akcininkų registravimo pradžia nuo val. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina — 4,00 eurai 13,81 Ltminimali vienos akcijos įsigijimo kaina — 2,86 eurai 9,88 litai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime, be kita ko, turi būti nustatyta: 1 akcijų įsigijimo tikslas; 2 maksimalus leidžiamų akcijų supirkimo galimybė akcijų skaičius; 3 terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių; 4 maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina; 5 savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos akcijų supirkimo galimybė siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta akcijų supirkimo galimybė, skirti bendrovės akcijų kaip išmoką už veiklos rezultatus darbuotojams, kurių profesinė veikla ir ar priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai rizikai, taip pat kai akcijos įsigyjamos siekiant bendrovės išleistas konvertuojamąsias obligacijas pakeisti į šios bendrovės akcijas.

Theme_menu

Savų akcijų pardavimo tvarka turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovė savas akcijas gali įgyti bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimu, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka.

Bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 2 dalies 1—4 punktuose nustatyti reikalavimai. Bendrovė negali įsigyti savų akcijų, jeigu tokiu atveju jos nuosavas kapitalas taptų mažesnis už apmokėto įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo ir rezervo akcijų supirkimo galimybė akcijoms įsigyti sumą.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

X nuo 07 01 Žin. Bendrovei draudžiama įsigyti nevisiškai apmokėtas savas akcijas, išskyrus akcijų supirkimo galimybė Įstatymo 45 straipsnio akcijų supirkimo galimybė dalyje nustatytą atvejį.

Bendrovė gali įsigyti savas akcijas, jeigu bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą. Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis šio Įstatymo nustatytomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.

Šiaulių bankas išmokės dividendus, priimtas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo

Akcijų priėmimas prievolės įvykdymui užtikrinti yra prilyginamas savų akcijų įgijimui. Kai bendrovės akcijas įgyja jos dukterinė bendrovė, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos.

atsiliepimai apie pinigus, kurie uždirbo kiek kursas išreikšti kursą apie galimybes

Kai bendrovės akcijas įgyja asmuo, veikiantis savo vardu, bet dėl šios bendrovės interesų, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos. Bendrovės akcijos, įgytos šio straipsnio 21 dalyje nurodyto bendrovės valdymo organo sprendimu, turi būti perleistos suteiktos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės akcijų supirkimo galimybė darbuotojų nuosavybėn šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo.

Bendrovės akcijos, įgytos pažeidžiant šio straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo.

Ar moka Revolut dividendus pardavus akcijas po ex-date/record date dienų?

Jeigu akcijos neperleidžiamos per šioje dalyje nustatytą laiką, atitinkamai turi būti sumažintas įstatinis kapitalas, akcijos akcijų supirkimo galimybė ir paskelbiamos negaliojančiomis. Jei bendrovė nepaskelbia akcijų negaliojančiomis ir jų neanuliuoja, kaip nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, akcijos pripažįstamos negaliojančiomis ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas teismo sprendimu.

Teisę kreiptis į teismą turi bendrovės vadovas, valdyba, akcininkas ir kreditorius.

užsidirbti pinigų namuose be investicijų

Teismui priėmus sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba jei valdyba nesudaroma — bendrovės vadovas privalo bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir atitinkamai anuliuoti bendrovės savas akcijas.

Pakeisti bendrovės įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 11 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi yra atsakingas bendrovės vadovas.

kriptovaliuta nužudoma patikrintas uždarbis

Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi, kai akcijos įsigyjamos siekiant įvykdyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo atveju šio Įstatymo 52 straipsnio 6 ir 7 dalys taikomos mutatis mutandis. Lietuvos Akcijų supirkimo galimybė akcinių bendrovių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.